Zrenjanin 2019.
BPŠ liga u odbojci na pesku 2019.

BPŠ liga u odbojci na pesku 2019. (8)

 FINALE PRVENSTVA SRBIJE U ODBOJCI NA PESKU 2019.

    Sombor, 15. - 17.08.2019    
             
  seniorke        
             
    četvrtak, 15.08.        
  Glavni turnir        
Br.m. Vreme  Grupa Teren Ekipa  Ekipa  
1 14 00 A 2 Ilić - Đurić Pejić - Žarković  2:1 (21:17,16:21,15:5)
2 14 40 B 2 Žužić - Miler Marković - Majstorović  2:0 (21:6,21:5)
3 15 20 C 2 Facol - Kukulj Jovičević J. - Jovičević N.  0:2 (20:22,14:21)
4 16 00 D 2 Joldić - Josić  Gavrić - Popović  2:0 (21:0,21:0 )
             
5 16 40 A 2 Miljević T. - Miljević M. Ilić - Đurić  2:0 (21:7,21:14)
6 17 20 B 2 Savović - Škarić Žužić - Miler  2:0 (21:6,21:9)
7 18 00 C 2 Jovičević J. - Jovičević N. Beljanski - Meildžić  0:2 (11:21,13:21)
8 18 40 D 2 Joldić - Josić  Marčetić - Tasić  0:2( 15:21,12:21)
             
    Petak, 16.08.      
9 15 00 A 2 Pejić - Žarković Miljević T. - Miljević M.  0:2 (2:21,3:21)
10 15 40 B 2 Marković - Majstorović Savović - Škarić  0:2 (5:21,3:21)
11 16 20 C 2 Beljanski - Meildžić Facol - Kukulj  2:0 (21:9,21:8)
12 17 00 D 2 Gavrić - Popović Marčetić - Tasić odustajanje ekipa A 
             
13 17 40   2 Ilić- Đurić Marković- Majstorović  2:1(21:6,18:21,15:4)
14 18 20   2 Žužić- Miler Fačol-Kukulj  2:0(21.12,23:21)
15 19 00   2 Jovičević-Jovičević Gavrić-Popović  Odustajanje ekipa B
16 19 40   2 Joldić- Josić Pejić- Žarković  2:0(21:10,21:12)
             
17 20 20   2 Miljević T.-Miljević M. Žužić-Miler  2:0 (21:4,21:7)
18 21 00   2 Savović -Skarić Jovičević N.-Jovičević J.  2:0 (21:8,21:10)
16 21 40   2 Beljanski- Mesaldžić Josić -Joldić  2:0(21:18,22:20)
20 22 20   2 Marčetić-Tasić Ilić- Đurić  2:0 
             
    subota, 17.08.      
21 14 30 1/2 F 1 Miljević T.-Miljević M. Marčetić-Tasić  2:0 (21:6, 21:6)
22 15 20 1/2 F 1 Savović-Škarić Beljanski-Mesaldžić  2:1 (21:11,16:21, 15:8)
             
23 18 00 3.m 1 Marčetić-Tasić Beljanski-Meseldzić  0:2 (20:22, 19:21)
24 20 00 F 1 Miljević-Miljević Savović-Škarić  2:0 (21:12,21:18)
             
    seniori        
    četvrtak, 15.08.        
    Kvalifikacije        
1K 13 00   1 Danilov -Kustudić Prodanović - Barišić  2:0 (21:18,21:19)
2K 13 50   1 Nikolić V. - Bošnjak Tatić - Plavšić  0:2 (0:21,0:21)
3K 14 40   1 Petrović - Ćirić Makarić - Muškinja  2:0 (21:15,21:10)
             
  Glavni turnir        
1 15 30 A 1 Surla - Kolarić Kevilj A. - Kevilj A.  2:0 (21:14,21:14)
2 16 20 B 1 Jeftić - Tepavac Danilov-Kustudić  2:1 (8:21,27:25,15:11)
3 17 10 C 1 Jovanović - Medan Tatić- Plavšić  2:1(18:21,21:17,15:9)
4 18 00 D 1 Marić - Martinović  Petrović- Ćirić  0:2 (18:21,14:21)
             
5 18 40 A 1 Milić - Klašnić Surla - Kolari  0:2 (20:22,18:21)
6 21 30 B 1 Basta - Lozić Jeftić - Tepavac  2:0 (21:12,21:7)
7 22 20 C 1 Kiković - Guteša Jovanović - Medan  2:0 (21:12,21:18)
8 23 10 D 1 Pušonjić - Rajković Marić - Martinović   1:2(21:16,18:21,13:15)
             
    Petak, 16.08.      
9 14 00 A 1 Kevilj A. - Kevilj A. Milić - Klašnić 1:2(10:21,21:17,4:15) 
10 14 50 B 1 Danilov- Kustudić Basta - Lozić 0:2 (9.21,9.21) 
11 15 40 C 1 Tatić- Plavšić Kiković - Guteša  0:2 (16:21,18:21)
12 16 30 D 1 Petrović- Ćirić Pušonjić - Rajković 0:2 (16:21,18:21) 
             
13 17 20   1 Milić-Klašnić Kustudić-Danilov  2:0 (21:9,21:16)
14 18 10   1 Jeftić - Tepavac Tatić-Plavšić  0:2 (16:21,15:21)
15 19 00   1 Jovanović-Medan Marić-Martinović  2:0 (21:15,21:19)
16 19 50   1 Petrović-Ćirić Kevilj A.-Kevilj Al.  2:0(21:17,24:22)
             
17 20 40   1 Surla-Kolarić Tatić-Plavšić  2:0 (21:18,21:12)
18 21 30   1 Basta-Lozić Jovanović-Medan  2:0 (21:11,21:7)
19 22 20   1 Kiković -Guteša Petrović-Ćirić  2:0 (
20 23 10   1 Pušonjić-Rajković Klašnić- Milić  1:2(12:21,21:13,15:17)
             
    subota, 17.08.      
21 16 10 1/2 F 1 Surla-Kolarić Klašnić-Milić  0:2 (19:21, 16:21)
22 17 00 1/2 F 1 Basta -Lozić Kiković-Guteša  2:0 (21:17, 21:12)
             
23 16 00 3.m 1 Surla-Kolarić Kiković-Guteša  1:2 (21:18, 18:21, 10:15)
24 21 00 F 1 Klašnić-Milić  basta -Lozic  2:0 (21:12,22:20)
             
             
    Kvalifikacije se igraju u dva dobijena seta  

 

RANG LISTA 2019.

  Sombor, 15. - 17.08.2019      
  Seniorke     Seniori  
1 Miljević T. - Miljević M. 320  (160/160) 1 Milić - Klašnić 320  (160/160)
2 Savović - Škarić 260  (130/130) 2 Basta - Lozić 260  (130/130)
3 Beljanski/Mesildžić 180  (90/90) 3 Kiković- Guteša 180  (90/90)
4 Marčetić/Tasić 140  (70/70) 4 Surla - Kolarić 140  (70/70)
5/8. Josić - Joldić 100  (50/50) 5/8. Medan - Jovanović 100  (50/50)
  Jovičević N. - Jovičević J. 100  (50/50)   Petrović - Ćirić 100  (50/50)
  Žužić/Miler 100  (50/50)   Tatić - Plavšić 100  (50/50)
  Ilić/Đurić 100  (50/50)   Pušonjić - Rajković 100  (50/50)
9/11. Marković/Majstorović 60  (30/30) 9/11. Marić - Martinović 60  (30/30)
  Fačol/Kukulj 60  (30/30)   Kevilj A. - Kevilj A. 60  (30/30)
  Pejić/Žarković 60  (30/30)   Jeftić - Tepavac 60  (30/30)
        Danilov - Kustudić 60  (30/30)
           
  Konačan plasman     Konačan plasman  
1 Miljević T. - Miljević M. 1080  (540/540) 1 Milić - Klašnić 1180  (590/590)
2 Savović - Škarić 900  (450/450) 2 Basta - Lozić 1080  /540/540)
3 Drobnjak - Beljanski 840  (420/420) 3 Kiković - Guteša 920  (460/460)
4 Jovičević N. - Jovičević J. 440  (220/220) 4 Pušonjić - Rajković 860  (430/430)
5 Josić - Joldić 380  (190/190) 5 Marić - Martinović 400 (200/200)
6 Aleksić - Matić 320  (160/160) 6 Medan - Jovanović 280  (140/140)
7- Marčetić - Mitrović 280  (140/140) 7 Vujović - Lukić 210  (105/105)
8 Škarić - Aleksić 260  (130/130) 8/9. Prodanović - Barišić 180  (90/90)
9 Matić - Miljević T. 220  (110/110)   Petrović - Ćirić 180  (90/90)
10 Beljanski/Mesildžić 180  (90/90) 10/12. Vulikić - Ćirović 140  (70/70)
11/12. Miler - Žužic 180  (90/90)   Makarić - Muškinja 140  (70/70)
  Marčetić/Tasić 140  (70/70)   Surla - Kolarić 140  (70/70)
13 Raičević - Josić 140  (70/70) 13 Plavšić - Anđelić 120  (60/60)                                                                                                                                                            
14/18. Vlašek - Meseldžić 120  (60/60) 14- Tatić - Medan 110  (70/40)
  Čikuc - Čikuc 120  (60/60) 15/20. Tatić - Plavšić 100  (50/50)
  Mendoza - Aleksić 100  (50/50)   Popović - Pantić 100  (50/50)
  Ilić/Đurić 100  (50/50)   Arsenoski - Radosavljević 100  (50/50)
13/23. Žmurić - Perić 80  (40/40)   Stević - Plavšić 100  (50/50)
  Joldić - Maleš 80  (40/40)   Vladisavljević - Milenković 100  (50/50)
  Pavlović - Titin 80  (40/40)   Iatić - Guteša 100  (50/50)
  Marčerić - Mesildžić 80  (40/40) 21/23. Ristić - Bogdanović 80  (40/40)
  Popović - Gavrić 60  (30/30)   Životić - Stević 80  (40/40)
24 Bogdanović - Miletić 60  (30/30)   Alempić - Medić 80  (40/40)
  Bjelajac -Đurković 60  (30/30) 24/33. Kevilj A. - Kevilj A. 60  (30/30)
  Kokolj - Perić 60  (30/30)   Antonić - Mičić 60  (30/30)
  Josić - Marčetić 40  (0/40)   Božanić - Živanović 60  (30/30)
        Ivanković - Vulikić 60  (30/30)
        Petrović - Kisić 60  (30/30)
        Nikolić B. - Huzejrović 60  (30/30)
        Bojandić - Ninić 60  (30/30)
        Jeftić - Tepavac 60  (30/30)
        Danilov - Kustudić 60  (30/30)

KOMBI IZ NOVOG SADA KREĆE U 11 časova

KVALIFIKACIJE POČINJU U 13 časova

TURNIR SE ODRŽAVA NA TERENIMA RESTORANA ŠARK

GLAVNI TURNIR SE IGRA U PETAK I SUBOTU (napomena: smestaj nije obezbedjen)

                                Beograd, 08. - 10.08.2019                            

                                Seniorke                             

                                četvrtak, 08.08.                

                                kvalifikacije                        

br.m.     vreme   grupa    ekipe     ekipe

1K           17 10                     Kokolj - Perić            / Čikuc N. - Čikuc N.                           1:0 ( 25:23)

2K           17 30                     Lukač J. - Lukač D.   /         Marčetić - Mitrović                    0:1 ( 4:25)

3K           17 50                     Žunić M. - Žunić I.    /         Jovičević J. - Jovičević N.         0:1 (14:25)

                                petak, 09..08.                    

                                Glavni turnir                      

1              09 00     A             Drobnjak - Beljanski     /    Jovičević- Jovičević                  2:0 (21:10,21:12)

2              09 50     A             Joldić - Josić                 /   Čikuc-Čikuc                              2:0 (21:17,21:18)

3              10 40     B             Miljević T. - Miljević M.  /  Marčetić- Mitrović                      2:1 (21:16,15:21,15:8)

4              11 30     B             Tsenova V.- Tsenova R /   Kokolj- Perić                            2:0 (21:14,21:12)

                                                               

5              15 00     A             Drobnjak- Beljanski   /  Joldić - Josić                        2:1 (21:15,02:22,15:12)

6              15 40     A             Jovičević - Jovičević /   Čikuc - Čikuc                       2:0 (  21:10,21:13 )

7              16 20     B             Miljević T. -Miljević M. / Tsenova R. -Tsenova V.     2:0 (21:10,21:17)

8              17 00     B            Marčetić -Mitrović / Kokolj - Perić                              2:0 ( 21:8,21:7)

                                                               

9              17 40                     Joldić - Josić                /   Marčetić - Mitrović           2:0 ( 21:19,21:13)

10           18 20                      Jovičević - Jovičević   /  Tsenova R.- Tsenova  V.   1:1 (21:17,15:21 )

                                                               

                                subota, 10.08.                   

11           11 00     1/2 F      Drobnjak - Beljanski  /  Tsenova R.- Tsenova  V

12           11 50     1/2 F      Miljević T.- Miljević M. /   Joldić -Josić

                                                               

13           14 30     3. m      Tsenova R.- Tsenova/   Joldić -Josić    1:2 (22:20, 14:21, 6:15)

14           16 30     F          Drobnjak - Beljanski  / Miljević T.- Miljević M. 0:2 (12:21, 19:21)

                                                               

                                                Kvalifikacije se igraju u jedan dobijeni set do 25-og poena             

                                                sa najmanje dva poena razlike   

                                                       

                                Seniori                 

                                četvrtak, 08.08.                                                                                      

                                kvalifikacije                                                                                 

                                I kolo                    

1K           13 00                     Makarić - Muškinja     /     Kisić - Ratković         1:0 (25:17 )

2K.          13 25                     Stoilović F. - Stoilović U./ Antpnić - Mićić           1:0 (25:0 )

3K.          13 50                     Alimpić - Medić   /  Nikolic. - Bošnjak                      1:0 (25:16)

4K.          14 15                     Prodanović - Barišić     /    Kustudić - Zečić        1:0(28:26)

5K.          14 40                     Plavšić - Anđelić/ Vulović - Perović                     1:0 (25:0)

6K.          15 05                     Bojkov -Zečić     / Loboda - Mandić                    1:0 (25:18)   

                                II kolo                   

7K.          15 30                     Makarić- Muškinja / Stoilović - Stoilović              1:0 (27:25)

8K.          15 55                     Alimpić- Medić / Prodanović - Bošnjak                0:1 ( 17:25)

9K.          16 20                     Ćirić - Petrović   /  Plavšić - Anđelić                     0:1 (14:25)

10K         16 45                     Jovanović - Medan      /  Bojkov - Zečić               1:0 ( 25:16)

                                Petak, 09.08.                     

                                Glavni turnir                      

1              12 20     B             Marić - Martinović        / Jovanović - Medan        0:2 ( 12:21,19:21)

2              13 00     B             Marojević - Medenica  / Prodanović -Bošnjak      0:2 (22:24,13:21)

3              14 20     A             Vladisavljević - Milenković / Makarić- Muškinja   2:1 (13:21,21:12,15:7)

4              13.40     A             Kiković- Guteša   /     Plavšić- Anđelić                 2:0 ( 21:12,21:16)

                                                               

                                                               

5              15 00     B/2         Jovanović- Medan /  Prodanović - Bošnjak          2:1 (21:13,19:21,16:14)

6              15 50     B/2         Marić- Martinović /  Marojević - Medenica            2:0 (22:20,21:12)

7              16 40     A/2         Kiković - Guteša  /  Vladisavljević-Milenković       2:1 (18:21,21:12,15:12)

8              17 30     A/2         Makarić - Muškinja  /    Plavšić -Anđelić               0:2 ( 12:21,14:21)

                                                               

9              18 20     /2           Vladisavljević-Milenković      / Marić- Martinović    2:0 (21:19,21:19)

10           19 10     /2            Plavšić - Anđelić           /  Prodanović - Bošnjak

                                                               

                                subota, 10.08.                   

11           12 40     1/2 F      Jovanović - Medan   /    Vladisavljević-Milenković 

12           13 30     1/2 F      Kiković - Guteša      /    Plavšić - Anđelić

                                                               

13           15 30     3. m      Vladisavljević-Milenković / Plavšić - Anđelić 0:2 (15:21, 17:21)

14           17 30     F          Kiković - Guteša      / Jovanović - Medan  2:0 (21:18, 21:19)

                                                               

                                                Kvalifikacije se igraju u jedan dobijeni set da 25-og poena sa        

                                                najmanje dva poena razlike        

 AUTOBUS IZ BEOGRADA POLAZI u 07.30 ispred STARK ARENE; Iz Novog Sada u 08.30 kod lokomotive

 

Bač, 26. - 28.07.2019                                                                      

Seniorke                                                                             

petak, 26.07.                                                                     

kvalifikacije                                                                        

br.m.        vreme      grupa    ekipe                                 ekipe                           rezultat

1K           15 10                     Lukić J. - Lukić D.         /   Čikuc N. - Čikuc N.              0:1 ( 14:25)         

2K           15 30                     Vajagić N. - Vajagić U.  /   Marčetić - Mitrović              0:1 ( 16:25)

Glavni turnir                                                                      

1              16 00     A             Savović - Škarić            /   Bjelajac - Đurković              2:0 ( 21:5,21:7 )  

2              16 40     A             Joldić - Josić                 /   Marčetić - Mitrović               2:1 (23:21,23:25,15:13)

3              17 20     B             Miljević T. - Miljević M.  /   Čikuc N. - Čikuc N.             2:0 ( 21:9,21:15)

subota, 27.07.                                                                   

4              08 30     B             Matić - Aleksić              /   Miler  -Žužić               2:0 ( 21:10,21:7 )

5              09 10     A            Savović - Škarić            /  Joldić - Josić                2.0 ( 21:13,21:8 )

6              09 50     A            Bjelajac - Đurković        /  Marčetić - Mitrović       0:2 ( 10:21,7:21)

7              10 30     B            Miljević T. - Miljević M.  /   Matić - Aleksić            2:1 (12:21,21:18,15:11)

8              11 10     B            Čikuc N. - Čikuc N.        /   Miler  -Žužić               1:2 ( 19:21,21:18,7:15)

                                                                               

9              16 00                   Joldić - Josić                  /   Miler  -Žužić               2:0 ( 21:8,21:7 )

10            16 40                   Marčetić - Mitrović        /     Matić - Aleksić          0:2 ( 10:21,10:21) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              nedelja, 28.07.                                                                  

11           10 00     1/2 F      Savović - Škarić              /    Matić - Aleksić         2:1 ( 21:23,21:16,15:7 )

12           10 40     1/2 F      Miljević T. - Miljević M.    /  Joldić - Josić             2:0 ( 21:18,21:13 )

                                                                               

13           14 00     3. m         Matić - Aleksić              /   Joldić - Josić                  2:0 ( 21:10,21:8 )

14           15 30     F              Savović - Škarić          /   Miljević T. - Miljević M.    0:2 ( 17:21,24:26 )

                                                                               

Kvalifikacije se igraju u jedan dobijeni set do 25-og poena sa najmanje dva poena razlike                                                                

Seniori                                                                 

petak, 26.07.                                                                     

kvalifikacije                                                                        

I kolo                                                                    

1K           10 30                     Huzejrović - Nikolić               /   Antonić - Mićić                               1:0 ( 19:0) 

2K.          10 50                     Petrović - Kisić                /   Plavšić - Martinović                             0:1 ( 15:19)

3K.          11 10                     Bojkov - Relota               /   Jovanović - Medan                              0:1 ( 16:19) 

4K.          11 30                     Kustudić - Bubulj            /   Prodanović Barišić                               1:0 ( 19:11)

5K.          11 50                     Marosanović - Vojnović  / Gajićić - Lukić                                        1:0 ( 19:0)

6K.          12 10                     ljubojević - Radenković  / Tatić - Guteša                                        0:1 ( 11:19)

7K.          12 30                     Petrović - Ćirić               /  Danilov - Bubnjevi                                 1:0 ( 19:17)

8K.          12 50                     Makarić - Muškinja         /  Nikolić L. - Nikolić B.                             1:0 ( 19:15)

9K.          14 25                     

                                                                               

II kolo                                                                   

10K-       13 30                     Huzejrović - Nikolić          / Plavšić - Martinović                         1:0 ( 25:22)

11K.       13 35                      Jovanović - Medan         / Kustudić - Bubulj                              1:0 ( 25:22)

12K.       14 00                     Marosanović - Vojnović   / Tatić - Guteša                                   0:1 ( 15:25)

13K.       14 50                     Petrović - Ćirić                 / Makarić - Muškinja                           0:1 ( 17:25 )

                                                                               

Glavni turnir                                                                      

1              18 00     A             Basta - Lozić                     / Huzejrović - Nikolić    2:0 ( 21:10,21:8)          

2       sub 08 00     A             Alimpić - Medić                 / Makarić - Muškinja      2:0 ( 21:11,21:14)       

3              19 40     B             Milić - Klašnić                    / Tatić - Guteša            2:0 ( 21:17,21:15)  

                                                                               

Subota, 27.07.                                                                   

4              11 50     B            Pušonjić - Rajković         /  Jovanović - Medan      2:0 ( 21:13,21:13)

5              12 40     A            Basta - Lozić                  / Alimpić - Medić             2:0 ( 21:13,21:11)

6              13 30     A            Huzejrović - Nikolić         / Makarić - Muškinja       1:2 ( 21:14,22:24,12:15 )

7              14 20     B            Milić - Klašnić                  /   Pušonjić - Rajković    2:1 ( 21:19,17:21,15:7 )

8              15 10     B            Tatić - Guteša                   / Jovanović - Medan    2:0 ( 21:7 ,21:17) 

                                                                               

9              17 20                     Alimpić - Medić               / Tatić - Guteša            0:2 ( 16:21,15:21 )

10           18 10                     Makarić - Muškinja          / Pušonjić - Rajković     0:2 ( 17:21,8.21 )     

                                                                               

nedelja, 28.07.                                                                  

11           11 30     1/2 F      Basta - Lozić                   /  Pušonjić - Rajković      2:0 ( 21:16,21:18 )

12           12 10     1/2 F      Milić - Klašnić                  / Tatić - Guteša               2:0 ( 21:18,21:17 )

                                                                               

13           14 40     3. m       Pušonjić - Rajković           / Tatić - Guteša              2:0 ( 21:15,26:24 )

14           16 30     F            Basta - Lozić                    / Milić - Klašnić               0:2 ( 20:22,15:21 )

                                                                               

I kolo kvalifikacija igra se u jedan dobijeni set o 19-og poena, II kolo                                                       

u jedan dobijeni set do 25-og poena sa najmanje dva poena razlike           

Zrenjanin, 12. - 14.07.2019
Seniorke
Glavni turnir / Subota, 13.07.
br.m. vreme teren grupa     rezultat
1 10 40 1 A Škarić - Aleksić Žmurić - Perić  2:0 (21:5,21:6)
2 11 20 1 A Jovičević - Jovičević Marčetić - Mitrović  0:2 (17:21,19:21)
3 10 40 2 B Drobnjak - Beljanski Pavlović -Titin  2:0 (21:2,21:12)
4 11 20 2 B Joldić - Josić Gavrić - Meseldžić  2:0 (21:9,21:13)
             
5 13 40 1 A Škarić - Aleksić Marčetić - Mitrović  2:0 (21:11,21:15)
6 14 20 1 B Drobnjak - Beljanski Joldić - Josić  2:0 (21:11,21:15)
7 13 40 2 A Žmurić - Perić Jovičević - Jovičević  1:2 (17:21,21:14,12:15)
8 14 20 2 B Pavlović -Titin Gavrić - Meseldžić  0:2 (12:21,9:21)
             
9 16 40 1   Marčetić - Mitrović Gavrić - Meseldžić  2:0 (21:15,21:16)
10 16 40 2   Jovičević - Jovičević Joldić - Josić  0:2 (12:21,15:21)
nedelja, 14.07.
11 10 00 1   Škarić - Aleksić Joldić - Josić  2:0 (21:15,21:11)
12 10 40 1   Drobnjak - Beljanski Marčetić - Mitrović  2:0 (21:13,21:10)
             
13 14 00 1   Joldić - Josić Marčetić - Mitrović  2:0 (21:17,21:13)
14 15 30 1   Škarić - Aleksić Drobnjak - Beljanski  0:2 (18:21,19:21)
seniori
Kvalifikacije (u dva dobijena seta) / petak, 12.07.
I kolo
1 11 00 1   Medan - Jovanović Tošić - Krčmar  2:0(21:5,21:12)
2 11 50 1   Antonić - Mičić Alimpić - Medić  0:2(17:21,15:21)
3 12 40 1   Mitrović - Mitrović Katić - Prtinac  0:2(15:21,17:21)
4 13 30 1   Nikolić - Nikolić Stević - Plavšić  1:2(21:18,12:21,8:15)
5 14 20 1   Ljubojević - Radenković Miličević - Tomašev  2:0 (21:0,21:0)
6 15 10 1   Simić - Stefanović Vulikić - Ćirović  0:2 (0:21,0:21)
7 11 00 2   Kustudić - Stoilović U. Arsenovski -Radosavljević  0:2(14:21,13:21)
8 11 50 2   Andjelić - Tatić Danilov - Bubnjević  2:0(21:0,21:0)
9 12 40 2   Makarić - Loboda Prodanović - Barišić  1:2(24:22,21:23,11:15)
10 13 30 2   Petrović - Ćirić Bošnjak - Vukašinović 2:0 (21:14,21:15) 
11 14 20 2   Bojkov - Relota Bajandić - Ninić  0:2 (18:21,18:21)
II kolo
12 16 00 1   Medan - Jovanović Alimpić - Medić  2:0 (21:17,21:19)
13 16 50 1   Katić - Prtinac Stević - Plavšić  0:2 (16:21,10:21)
14 17 40 1   Ljubojević - Radenković Vulikić - Ćirović  0:2 (8:21,13:21)
15 16 00 2   Arsenovski -Radosavljević  Andjelić - Tatić  2:0 (21:19,21:16)
16 16 50 2   Prodanović - Barišić Petrović - Ćirić  2:1 (21:18,16:21,15:12)
17 17 40 2   Ivanković - Popović Bajandić - Ninić  0:2 (0:21,0:21)
Glavni turnir, Subota 13.07.
18 09 00 1 A Petrović - Kisić Arsenovski -Radosavljević  0:2 (12:21,18:21)
19 09 50 1 B Medan - Jovanović Prodanović - Barišić  1:2 (21:17,19:21,17:19)
20 09 00 2 C Bajandić - Ninić Stević - Plavšić  1:2 (17:21,21:18,7:15)
21 09 50 2 D Marić - Martinović Vulikić - Ćirović  0:2 (16:21,6:21)
             
22 12 00 1 A Rajković - Pušonjić Petrović - Kisić  2:0 (21:14,21:18)
23 12 50 1 B Klašnić - Milić Medan-Jovanović  2:0 (21:18,21:16)
24 12 00 2 C Kiković - Guteša Bajandić - Ninić  2:0 (21:15,23:21)
25 12 50 2 D Basta - Lozić Marić - Martinović  2:0 (23:21,21:11)
             
26 15 00 1 A Arsenovski -Radosavljević Rajković - Pušonjić  0:2 (6:21,16:21)
27 15 50 1 B Prodanović - Barišić Klašnić - Milić  0:2 (18:21,5:21)
28 15 00 2 C Stević - Plavšić Kiković - Guteša  0:2 (15:21,17:21)
29 15 50 2 D Vulikić - Ćirović Basta - Lozić  0:2 (15:21,14:21)
             
30 17 30 1   Rajković - Pušonjić Vulikić - Ćirović  0:2 (20:22,22:24)
31 18 20 1   Klašnić - Milić Stević - Plavšić  2:0 (21:14,21:16)
32 17 30 2   Kiković - Guteša Prodanović - Barišić  2:0 (21:15,21:16)
33 18 20 2   Basta - Lozić Arsenovski -Radosavljević 2:0 (21:11,21:10) 
             
nedelja, 14.07.
34 11 20 1 1/2F Vulikić - Ćirović Basta - Lozić  0:2 (17:21,14:21)
35 12 10 1 1/2F Klašnić - Milić Kiković - Guteša  2:0 (21:16,21:16)
             
36 14 40 1 3.m Vulikić - Ćirović Kiković - Guteša 0:2 (15:21,16:21)
37 16 30 1 F Basta - Lozić Klašnić - Milić 2:0 (21:13,21:16)
  

Veliko Gradište, 05. - 07.07. 2019

  
  

Seniorke

  
         
  

petak, 05.07.

  
   

Kvalifikacije

   
         

Br.m.

Vreme

Grupa

   

1K

10 00

 

Kokolj - Perić

Jovičević - Jovičević  0:1 (24:26)

2K

17 00

 

Popović - Gavrić

Marčetić - Mitrović     0:1 (18:25)

         
   

Glavni turnir

   

1

17 20

A

Savović - Škarić

 

Marčetić - Mitrović  

   2:0 (21:13,21:14)

2

18 00

A

Josić - Joldić

 

Mendoza - Aleksić

   0:2 ( 18:21,12:21)

3

18 40

B

Matić - Miljević

 

Jovičević - Jovičević

   2:0 (21:14,21:7)

4

19 20

B

Drobnjak -Beljanski

 

Tsenova - Tsenova

   2:1 (21:14,20:22,15:7)

         
   

subota, 06.07.

   

5

10 10

A

Savović - Škarić

 

Mendoza - Aleksić

   2:0 ( 21:10,21:14)

6

10 50

B

Matić - Miljević

 

Drobnjak -Beljanski

   2:0  ( 21:11,21:18)  

7

11 30

A

Marčetić - Mitrović

 

Josić - Joldić

  0:2 ( 15:21,18:21)

8

12 10

B

Jovičević - Jovičević

 

Tsenova - Tsenova

  0:2 (16:21,17:21)

         

9

16 10

 

Mendoza - Aleksić

 

Tsenova - Tsenova

  2:0 ( 21:9,21:12)

10

16 50

 

Josić - Joldić

 

Drobnjak -Beljanski

  0:2 (10:21,16:21)

         
   

ndelja, 07.07.

   

11

10 00

1/2F

Savović - Škarić

 

Drobnjak -Beljanski

   2:0 (21:12,21:13)

12

10 40

1/2F

Matić - Miljević

 

Mendoza - Aleksić

   2:0 (21:16,21:13)

         

13

14 00

3.m.

Drobnjak -Beljanski

 

Mendoza - Aleksić

   2:1 (17:21,21:13,15:13)

14

15 30

F

Savović - Škarić

 

Matić - Miljević

   0:2 ( 13:21,15:21) 

         
    

Kvalifikacije se igraju u jedan dobijeni set do 25-og poena sa najmanje dva poena razlike.

 
         
  

Seniori

  
   

Kvalifikacije

   

I kolo

       

1K.

10 20

 

Bojkot - Relota

Makarić - Lobota       0:1 (8:19)

2K.

10 40

 

Dratal -Hajteli

Nikolić - Nikolić        0:1 (0:19)

3K.

11 00

 

Zobnatić - Perkez

Prodanović - Barišić  0:1 (0:19)

4K.

11 20

 

Hegediš - Farkaš

Katić - Milanov          0:1 (8:19)

5K.

11 40

 

Petrović - Kisić

Bajandić -Nikić         0:1 (19:21)

6K.

12 00

 

Ljubojević - Radenković

Mitrović - Mitrović    0:1 ( 16:19)

         

II kolo

       

7K.

12 20

 

Ćirović - Skakić

Bajandić - Ninić            0:1 (20:25)

8K.

12 45

 

Ilić - Zarić

Zečić - Prtinac       1:0( 25:19)

9K.

13 05

 

Popović - Pantič

Nikolić -Nikolić            1:0 ( 25:9)

10K.

13 30

 

Petrović - Ćirić

Stoilović -Stoilović       1:0 ( 28:26)

11K.

15 10

 

Vujović - Lukić

Prodanović - Barišić     1:0 ( 25:14)

12K.

14 20

 

Kustudić - Vukašinović

Katić - Milanov            1:0 (25:22)

13K.

13 55

 

Marić - Martinović

Makarić - Lobot           1:0 (25:20)

14K.

14 45

 

Basta - Lozić

Mitrović -Mitrović        1:0 (  25:9)

         

III kolo

       

15K.

15 35

 

Marić - Martinovic

Ilic - Zaric           1:0 (25:23)

16K.

16 00

 

Popović- Pantić

Petrović - Ćirić        1:0 (26:24)

17K.

16 20

 

Vujović -Lukić

Kustudić - Vukašinović 1:0 (25:9)

18K.

16 45

   Bajandić - Ninić

Basta - Lozić           0:1 ( 11:25)

         
    

I kolo kvalifikacija igra se u jedan set do 19-og poena, sa najmanje dva poena razlike, II i III kolo igra se u jedan dobijeni set da 25-og poena sa najmnje dva poena razlike.

 
         
   

Glavni turnir

   

3

20 10

B

Kiković - Guteša

 

Popović- Pantić

  2:1 (21:15,18:21,15:10)

4

21 00

B

Ivanković - Vulikić

 

Basta - Lozić

  0:2 ( 14:21,18:21)

         
   

subota. 06.07.

   

1

08 30

A

Pušonjić - Rajković

 

Marić - Martinovic

   2:0 (21:17,21:13)

 

2

09 20

A

Životić - Stević

Vujović - Lukić

   2:0 ( 22:20,21:15)

         

5

12 50

A

Pušonjić - Rajković

 

Životić - Stević

   2:1 (22:24,21:19,15:10)

6

13 40

B

Kiković - Guteša

 

Basta - Lozić

   0:2 (15:21,17:21)

7

14 30

A

Marić - Martinovic

 

Vujović - Lukić

   0:2 (18:21,20:22)

8

15 20

B

Popović- Pantić

 

Ivanković - Vulikić

   2:0 (21:16,21:19)

         

9

17 30

 

Životić - Stević

 

Popović- Pantić

   0:2 (8:21,16:21)

10

18 20

 

Vujović - Lukić

 

Kiković - Guteša

   0:2 (24:26,17:21)

         
         
   

ndelja, 07.07.

   

11

11 20

1/2F

Pušonjić - Rajković

 

Kiković - Guteša

   2:0 (21:15,21:16)

12

12 10

1/2F

Basta - Lozić

 

Popović- Pantić

   2:1  (21:12,22:24,20:18)
         

13

14 40

3.m.

Kiković - Guteša

 

Popović- Pantić

   2:1 ( 21:11, 21:23,16:14)    

14

16 30

F

Pušonjić - Rajković

 

Basta - Lozić

   1:2 (15:21,21:16,12:15)

Paraćin, 28. - 30.06.2016
Seniorke
petak, 28.06.
Br.m. Vreme Grupa     Rezultat
Glavni turnir
1 16 20 A Savović / Škarić Jovićević/Jovićević  2:0 (21:11, 21:11)
2 17 00 A Bogdanović / Miletič Raičević / Josić  0:2 (0:21, 0:21)
3 17 40 B Drobnjak / Beljanski Popović/Gavrić  2:0 (21:6, 21:12)
4 18 10 B Miljević / Miljević Tsenova / Tsenova  2:1 (17:21, 22:20, 15:3)
subota, 29.06.
5 10 10 A Savović/Škarić Raičević/Josić  2:0 (21:10, 21:18)
6 10 50 B Drobnjak/Beljanski Miljević/Miljević  0:2 (13:21, 15:21)
7 11 30 A Jovićević/Jovićević Bogdanović/Miletić  2:0 (21:11, 21:17)
8 12 10 B Popović/Gavrić Tsenova/Tsenova  0:2 (9:21, 18:21)
           
9 16 20   Raičević/Josić Tsenova/Tsenova  2:0 (21:11, 21:12)
10 17 00   Jovićević/Jovićević Drobnjak/Beljanski  0:2 (12:21, 9:21)
nedelja, 30.06.
11 10 00 1/2 F Savović/Škarić Raičević/Josić  2:0 (21:12, 21:11)
12 10 40 1/2F Miljević/Miljević Drobnjak/Beljanski  2:0 (21:17, 21:18)
           
13 14 00 3. m. Raičević/Josić Drobnjak/Beljanski  0:2 (12:21, 9:21)
14 15 30 F Savović/Škarić Miljević/Miljević  0:2 (16:21, 16:21)
Seniori
petak, 28.06.
Br.m. Vreme Grupa     Rezultat
Glavni turnir
1 18 50 A Pušonjić / Rajković Vujović/Lukić  2:1 (19:21, 21:16, 15:11)
2 19 40 A Kiković/Guteša Marić/Martinović  2:0 (21:12, 21:8)
           
subota, 29.06.
3 08 30 B Milić / Klašnić Tatić/Medan  2:0 (21:17, 21:16)
4 09 20 B Božanič / Živanović Ristić/Bogdanović  0:2 (11:21, 8:21)
           
5 13 00 A Pušonjić/Rajković Kiković/Guteša  2:1 (18:21, 21:17, 15:10)
6 13 50 B Milić/Klašnić Ristić/Bogdanović  2:0 (21:15, 21:15)
7 14 40 A Vujović/Lukić Marić/Martinović  2:0 (21:8, 21:18)
8 15 30 B Tatić/Medan Božanić/Živanović  2:0 (21:10, 21:18)
           
9 17 40   Kiković/Guteša Tatić/Medan  2:0 (21:14, 21:12)
10 18 30   Vujović/Lukić Ristić/Bogdanović  2:0 povreda
           
nedelja, 30.06.
11 11 10 1/2 F Pušonjić/Rajković Kiković/Guteša  2:1 (21:15, 18:21, 15:8)
12 12 00 1/2F Milić/Klašnić Vujović/Lukić  2:0 (21:19, 21:14)
           
13 14 40 3. m. Kiković/Guteša Vujović/Lukić  2:0 (21:16, 21:17)
14 16 30 F Pušonjić/Rajković Milić/Klašnić  0:2 (18:21, 20:22)
 

Лозница, 14-16.06.2019

         
 

Сениорке

         
           

резултат

 

петак, 14.06.

         
 

Квалификације

         

11 00

 

   
 

Главни турнир

         

Ред.бр.

Бр.меча

Време

група

     

1

1

17 00

А

Миљевић / Миљевић

Лукач /Лукач

 2:0 (21:0,21:0)

2

2

17 40

А

Дробњак / Бељански

Јосић / Марчетић

 2:0(21:18,21:11)

3

3

18 20

Б

Алексић / Матић

Тодоровић / Гашић

 2:0(21:0,21:0)

4

4

19 00

Б

Савовић / Шкарић

Јолдић / Малеш

2:0 (21:17,21:9)  
 

субота, 15.06.

         

5

5

11 30

А

Миљевић / Миљевић

Дробњак / Бељански

1:2( 21:17,13:21,16:18) 

6

6

12 10

Б

Алексић / Матић

Савовић / Шкарић

0:2( 19:21,8:21) 

7

7

12 50

А

Лукач /Лукач

Јосић / Марчетић

 0:2 (0:21,0:21)

8

8

13 30

Б

Тодоровић / Гашић

Јолдић / Малеш

 0:2(0:21,0:21)
 

           9

          10

 17 10

 17 50

 QF 1

 QF 2

Миљевић / Миљевић

Јосић / Марчетић

Јолдић / Малеш

Алексић / Матић

2:0 (21:12,21:11)

0:2 (14:21,15:21)

 

недеља, 16.06.

         

9

11

09 00

1/2Ф

Дробњак / Бељански

Алексић / Матић

 0:2 (8:21,12:21)

10

12

09 40

1/2Ф

Миљевић / Миљевић

Савовић / Шкарић

 1:2 (9:21,21:14,11:15)

11

13

14 00

3.м

Дробњак / Бељански

Миљевић / Миљевић

2:0(21:18,21:15) 

12

14

15 40

Ф

Алексић / Матић

Савовић / Шкарић

 2:1                        ( 17:21,21:17,15:6)
             
             
 

Сениори

         
 

Квалификације

         
             
 

петак, 14.06.

         

13

1

11 25

 

Максић / Трифуновић

Љубојевић / Раденковић

 0:1 (15:25)

14

2

11 50

 

Петровић / Ћирић

Родић / Тепић

1:0 (25:0) 

15

3

12 15

 

Влајић / Ковачевић

Данилов / Драговић

0:0 

16

4

12 40

 

Милић / Клашнић

Бојков / Реолта

 1:0(25:13)

17

5

13 05

 

Кустудић / Вукашиновић

Николић / Николић

0:1(20:25) 

18

6

13 30

 

Татић /Лукић

Миљковић / Склепић

 1:0(25:0)

19

7

13 55

 

Бошњак / Петковић

Бурић / Остојић

1:0(25:0) 

20

8

14 00

 

Марић / Мартиновић

Шупица / Тепавац

1:0(25:16) 

21

9

14 25

 

Грубешић / Баришић

Макарић / Мушкиња

1:0(25:14) 

22

10

14 50

 

Љубојевић / Раденковић

Петровић / Ћирић

0:1(15:25) 

23

11

15 15

 

Победник 3

Милић / Клашнић

 0:1(0:25)

24

12

15 40

 

Николић / Николић

Татић /Лукић

0:1(21:25)

25

13

16 05

 

Бошњак / Петковић

Марић / Мартиновић

0:1(14:25 ) 

26

14

16 30

 

Грубешић / Баришић

Гутеша / Киковић

 0:1(13:25)
             16  19:20   A  Милић / Клашнић  Марић / Мартиновић  2:0 (21:8,21:17)
 

Главни турнир

         
 

субота, 15.06.

         

27

15

09 00

А

Рајковић / Пушоњић

Антонић / Мичић

 2:1(21:10,22:24,15:8)

28

         

29

17

09 50

Б

Баста / Лозић

Петровић / Ћирић

 2:0 (21:12,21:8))

30

18

10 40

Б

Татић /Лукић

Гутеша / Киковић

 0:2(10:21,19:21)

31

19

13 50

А

Рајковић / Пушоњић

Милић / Клашнић

 0:2 (17:21,16:21)

32

 

20

 

14 40

 

B

 

Баста / Лозић

 

Гутеша / Киковић

 

2:0(21:12,21:8)

33

21

15 30

А

Антонић / Мичић

Марић / Мартиновић

1:2(16:21,21:15,9:15)

34

22

16 20

Б

Петровић / Ћирић

Татић /Лукић

2:1(16:21,21:15, 15:11)
 

          23

          24

 18 30

 19 20

  QF 1

  QF 2

 Рајковић / Пушоњић

 Марић / Мартиновић

Петровић / Ћирић

Гутеша / Киковић

 2:1 (21:16,19:21,15:12)

0:2 (20:22,16:21)

 

недеља, 16.06.

         

35

25

10 20

1/2 Ф

Милић / Клашнић

Гутеша / Киковић

 2:0 ( 21:18,21:15)

36

26

11 10

1/2Ф

Рајковић / Пушоњић

Баста / Лозић

 2:1                        ( 21:16,22:24,15:9)

37

27

14 50

3.м

Гутеша / Киковић

Баста / Лозић

0:2 (17:21,10:21) 

38

28

16 30

Ф

Милић / Клашнић

Рајковић / Пушоњић

 0:2 (18:21,18:21)
             
             
     

Квалификације се играју у један добијени сет до 25-ог

поена, са најмања два поена разлике.

У Главном турниру осим победика сусрета 10,11,12,13, и 14

уврштени су Ракковић/Пушоњић, Баста /Лозић и Антонић Мићићи.

Аутобус полази у 6,30 са паркинга испред Арена и 8,00  испред локомтиве

у Новом Саду.

Грбић Драган 064/11 69 281

 
 
29ec8697c67af9af77e1cd524642a5c6.jpg